W terapii oraz edukacji dziecka z niepełnosprawnością nieocenioną pomocą staje się sprzęt komputerowy. Od kilku lat rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą się starać o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?PEGAZ?.

 

Wiele dzieci już skorzystało z tej szansy. Jednak nie zawsze sam komputer wystarczy. Dzieci niepełnosprawne ruchowo często nie mają żadnej możliwości obsługi komputera za pomocą myszki i klawiatury. Tutaj z pomocą przychodzi specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie do jego obsługi. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest już wiele tego rodzaju włączników, adaptowanych myszy komputerowych, specjalistycznych klawiatur, joysticków itp. Wybór odpowiedniego sprzętu i programu powinien być uzależniony od potrzeb dziecka, a także jego możliwości ruchowych i intelektualnych, tak, aby mogło ono w pełni wykorzystywać komputer do terapii, edukacji, zabawy, a nie jedynie do oglądania bajek. Dobrze przystosowany komputer umożliwia dziecku wykonanie tego, co mogłoby robić, ale nie potrafi wykonać ze względu na ograniczenia ruchowe. Odpowiednio wyposażony komputer pomaga między innymi:

 

 • dzieciom z głębszym i głębokim upośledzeniem uczyć się zależności przyczynowo-skutkowych ? włączania dźwięków, obrazków, muzyki, specjalnych gier
 • dzieciom niepełnosprawnym ruchowo uczyć się pisać i czytać bez użycia ołówka i papieru ? dzięki klawiaturom wirtualnym, klawiaturom specjalistycznym, predykcji (podpowiadanie słów w trakcie pisania), syntezie mowy, która głośno czyta to, co dziecko napisze
 • dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie uczyć się i bawić z użyciem komputera
 • dzieciom niemówiącym porozumiewać się za pomocą specjalnych programów
 • samodzielnie spędzać wolny czas przy zabawie, słuchaniu i wyborze muzyki, grach itp.

 

Gabinet logopedyczny Pestki wyposażony jest w sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające dostosowanie komputera do potrzeb dziecka niepełnosprawnego, a także komunikatory dla dzieci niemówiących. Wykwalifikowany i doświadczony specjalista służy pomocą w zakresie:

 

 • diagnozy możliwości i potrzeb dziecka
 • doboru odpowiedniego sprzętu komputerowego (włączników, interfejsu, klawiatury itp.)
 • doboru wygodnego, łatwego i jak najbardziej samodzielnego dostępu dziecka do obsługi komputera
 • doboru specjalistycznych programów
 • przygotowania opinii pedagogiczno-logopedycznej z uzasadnieniem potrzeby zakupu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla rodziców starających się o dofinansowanie ze środków PFRON
 • znalezienia odpowiedniej i najtańszej oferty na rynku
 • porad w zakresie instalacji i montażu sprzętu i oprogramowania
 • nauki obsługi komputera i urządzenia do porozumiewania przez dziecko niepełnosprawne

 

Zapraszamy na konsultację, w trakcie której będzie można dopasować i wypróbować sprzęt i oprogramowanie oraz otrzymać darmowe pomoce komputerowe dostosowane do różnych poziomów rozwojowych dziecka (prezentacje PowerPoint ? zabawy, wierszyki, piosenki, aktywności w programie Boardmaker Speaking Dynamically Pro, nakładki na klawiaturę Intellikey i inne).

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość konsultacji w domu dziecka, jeśli ze względu na stan zdrowia lub odległość  nie może ono przyjechać do Centrum Pestka.

 

Czas trwania konsultacji:

W zależności od możliwości dziecka 1.5 godziny lub dwa razy 60 minut + przygotowanie opinii

 

Opłaty:

Konsultacja + wydanie opinii ? 120 zł

Konsultacja poza Centrum Pestka płatna dodatkowo w zależności od miejsca zamieszkania dziecka: Kraków + 20 zł, poza Krakowem ? do ustalenia.

 

Konsultacje prowadzi Ewa Przebinda ? pedagog i logopeda