Centrum Terapii i Edukacji Pestka w Krakowie zaprasza na

 

Szkolenie

 

pod nazwą

 

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1

 

Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

 

 

 

Szkolenie trwa około 18 godzin dydaktycznych i składa się z 5 godzin wykładów oraz 11 godzin ćwiczeń praktycznych.

 

 

 

 

Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:

 

Co to jest AAC?

 

Kto może z nich korzystać?

 

Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?

 

Czy AAC hamuje mowę?

 

Czy AAC jest tylko dla niemówiących?

 

Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?

 

Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i in.)?

 

Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?

 

Jak formułować cele terapii komunikacji?

 

 

 

 

Warsztaty praktyczne obejmują:

 

Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej (m.in. małe dzieci, dzieci z głębszym i głębokim up. um.) ? czyli co robić, jeśli dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.

 

Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych: planów dnia, planów czynności, tablic wyboru, tablic tematycznych, tablic uczestnictwa, tablic kontekstowych, indywidualnych pomocy do porozumiewania się.

 

Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu.

 

Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-by-step, Talara, MÓWik projektowanie nakładek, aranżowanie sytuacji umożliwiających użycie z uczniem, nauka obsługi.

 

Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.

 

Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w placówce i w domu.

 

 

 

 

Materiały szkoleniowe:

 

 

Płyta cd zawierająca: Biuletyn Mówić bez Słów z artykułami fachowymi, aktualną bibliografię AAC w języku polskim, fotografie pomocy komunikacyjnych, fotografie urządzeń do porozumiewania się, tablice i symbole używanie na kursie, wersję próbną programu komputerowego do edycji symboli oraz kupon rabatowy na zakup programu do komunikacji MÓWik i MÓWik PRINT.

 

 

 

 

 

 

Data:

 

22-23.11.2014

 

Godziny:

1. dzień: 9.30-15.30

2. dzień: 9.00-15.30

 

Zamówienie na szkolenia:

 

 

 

Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia w Państwa placówce przy zebraniu min. 15 osób. Wówczas koszt wynosi 240 zł od osoby. Maksymalna ilość osób: 27 (przy ilości uczestników powyżej 20 - 1 osoba gratis). Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki instytucji (wiek, rodzaj niepełnosprawności itp.), w ramach warsztatów istnieje wówczas możliwość omówienia oraz wspólnego zaplanowania terapii AAC dla 2-3 użytkowników z placówki na podstawie opisu i/lub krótkiego filmu. Taka forma szkolenia zapewnia skuteczne wprowadzenie komunikacji wspomagającej w codzienne zajęcia, uczestnicy mają możliwość już w trakcie warsztatów omawiać konkretne problemy swoich podopiecznych, wspólnie rozwiązywać realne problemy i planować pracę. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i noclegu prowadzącego szkolenie. Kursy mogą się odbywać na terenie całej Polski.

Cena szkolenia zawiera również program do edycji i drukowania tablic MÓWik PRINT.

 

 

Miejsce:

 

Kraków

ul. św. Filipa 23/4

 

 

Koszt:

 

Kurs organizowany w Centrum Pestka w Krakowie: 280 zł od osoby (10% zniżki dla co najmniej 2 osób zgłaszających się wspólnie bądź pracujących/uczących się w tej samej placówce)

Kurs organizowany na zamówienie szkoły/ośrodka: 240 zł od osoby (minimalna ilość uczestników: 15 osób, maksymalna 27. Przy ilości powyżej 20 osób  1 uczestnik gratis)

 

Zgłoszenia:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:

 

Ewa Przebinda pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dt wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów  przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r. w Krakowie  wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 w Krakowie, pedagog i logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, al. Dygasińskiego 25, pedagog i logopeda w Poradni dla Dzieci z Autyzmem ul. Zacisze 7 w Krakowie.

 

 

 

Pozostałe szkolenia dla pedagogów specjalnych, logopedów, psychologoów, terapeutów:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 2

Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem cz. 1

Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem cz. 2

Obsługa programu Boardmaker

Obsługa programu Speaking Dynamically Pro