Konstruowanie diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnego planu edukacyjnego

 

 

Adresaci:

 

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością: pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, nauczycieli.

 

 

 

 

Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:

Czym jest diagnoza umiejętności funkcjonalnych w odniesieniu do osoby z głębokim upośledzeniem?

Jakie teorie rozwoju (m. in. Piaget, Wygotski, Integracja Sensoryczna) mają swoje przełożenie na pracę z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym?

Jakie są etapy rozwoju komunikacji przedjęzykowej?

Jak realistycznie zaplanować cele edukacyjne?

Jakie są etapy rozwoju sensorycznego i występujące w tym zakresie trudności?

 

Warsztaty praktyczne uczą jak:

- stworzyć diagnozę funkcjonalną i wynikające z niej cele terapii

- prowadzić skutecznie dokumentację diagnozy, planowania i oceny postępów ucznia ? dostępne narzędzia i korzystanie z nich

- wykorzystać filmy wideo w ocenie umiejętności ucznia oraz

- nie bać się filmu wideo ? analiza zgodnie z zasadami VIT

 

 

Materiały szkoleniowe:

Papierowe w formie skoroszytu z prezentacją i miejscem na notatki.

Płyta cd zawierająca: fotografie pomocy, arkusze do diagnozy i oceny postępów, bibliografię, studium przypadku ? diagnoza, program i ocena ucznia.

 

 

Program:

 

Dzień 1.

Diagnoza umiejętności funkcjonalnych

  • specyfika w odniesieniu do ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym
  • schemat diagnozy

Ocena umiejętności poznawczych (możliwości edukacyjne ucznia na bazie oceny umiejętności poznawczych)

Ocena umiejętności poznawczych jako kluczowy element diagnozy umiejętności i możliwości edukacyjnych ucznia

Ocena możliwości komunikacyjnych

Dzień 2.

Diagnoza potrzeb stymulacyjnych

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

 

 

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- będzie potrafił przeprowadzić diagnozę umiejętności funkcjonalnych i podejmie próby interpretacji

- dowie się, w jaki sposób wyznaczać cele edukacyjno-terapeutyczne

- nauczy się sposobu konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

 

 

Czas trwania:

19 godzin dydaktycznych, 2 dni

 

Formy zajęć:

Wykład, prezentacji filmów, praca warsztatowa w grupach, dyskusja. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Termin:

17-18.11.2012

 

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 150

al. Dygasińskiego 25

Kraków

 

Cena:

Kurs organizowany w Centrum Pestka w Krakowie: 300 zł od osoby (10% zniżki dla co najmniej 2 osób zgłaszających się wspólnie bądź pracujących/uczących się w tej samej placówce)

 

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa placówce. Oznacza to niższe koszty (niższa opłata za kurs, nie ma konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Krakowa, noclegu), dogodny termin oraz program dostosowany do Waszych potrzeb, a także możliwość tworzenia diagnozy i programu terapeutycznego na przykładzie Waszych uczniów.

Kurs organizowany na zamówienie szkoły/ośrodka: 260 zł od osoby (minimalna ilość uczestników: 15 osób, maksymalna 25. Przy ilości powyżej 21 osób ? 2 uczestników gratis)

 

Zgłoszenia, dodatkowe informacje i kontakt:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 500272553

 

Prowadzący:

mgr Maciej Baraniewicz

 

nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Specjalnych  nr 11 w Krakowie. Pracuje w niej jako pedagog specjalny od grudnia 1996 roku głównie z dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym. Od kilku lat również członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog.

Od początku pracy zajął się trudnym, a jednocześnie pasjonującym problemem edukacji uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Od 1998 roku prowadzi wykłady i warsztaty na kursach dla nauczycieli. Przez wiele lat był również liderem szkolnego zespołu problemowego "Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym". W ramach szkoleń porusza wszystkie tematy związane z szeroko pojętą edukacją uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, będąc otwartym na propozycje uczestników. Prezentowane zagadnienia osadzone są w praktyce pedagogicznej z jednocześnie mocnym umiejscowieniem w teorii psychologicznej i pedagogicznej. Obecnie główne nurty jego zainteresowań i dociekań w odniesieniu do edukacji uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością to: wpływ temperamentu na sposób zaspokojenia potrzeb (samoregulacja, zachowania nietypowe), standardy edukacji, jakość życia, przystosowana aktywność poznawcza.

 

Jest autorem wielu publikacji i wystąpień, m. in.:

Baraniewicz M., Batko E., Ochał J. Pisarek A. ?Stymulacja podstawowa jako forma edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?[w:] Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, J.Pilecki, S. Olszewski (red.), Kraków 1999.

Baraniewicz M. ?Strukturyzacja najbliższego środowiska dziecka? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M., Batko E., Ochał J. ?Stymulacja sensomotoryczna? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M. ?Stymulacja w naturalnym środowisku? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M.?Podstawy edukacji funkcjonalnej uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?[w:] K. Gąsiorek, A. Rakowska(red.) Szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie przeszłość ? teraźniejszość ? przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004

Baraniewicz M. ?Głębokie upośledzenie umysłowe w kontekście komunikacyjnym? [w:] PilchJ., Przebinda E. (red) Gestem ? Obrazem ? Słowem. Materiały z III Krajowej Konferencji Wspomagające sposoby porozumiewania się. Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005

Baraniewicz D. , Baraniewicz M. ?Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym? [w:] Baran J., Mikrut A. (red) Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie?. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007

 

 

Pozostałe szkolenia dla pedagogów specjalnych, logopedów, psychologoów, terapeutów:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 2

Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem cz. 2

Obsługa programu Boardmaker

Obsługa programu Speaking Dynamically Pro