Czego uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym?

? ocena umiejętności poznawczych i komunikacyjnych

 

 

Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Nie jest wymagane uczestnictwo w pierwszej części, aczkolwiek pomocne będzie posiadanie wiedzy z zakresu programu cz. 1 i choćby kiklumiesięcznego doświadczenia w pracy z tą grupą uczniów.

 

Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:
Kim jest osoba z głębokim upośledzeniem?

Jaka jest rola edukacji w realizacji potrzeb życiowych ucznia z głębokim upośledzeniem?

Co to są umiejętności kluczowe oraz jak odnoszą się one do teorii rozwojowych?

Jakie umiejętności komunikacyjne są dostępne dla dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym?

 

Umiejętności praktyczne zdobywane na kursie:

Dobór, dostosowanie i konstruowanie pomocy edukacyjnych.

Nuda zabija - jak dziecko z głęb. up. um. może spędzać czas wolny.

Jak się bawić z moim dzieckiem? ? sposoby włączania rodzica w proces uczenia jego dziecka

Ocena umiejętności kluczowych na podstawie obserwacji zachowań ucznia ? wykorzystanie filmów wideo.

Czego i jak uczyć na bazie umiejętności kluczowych.

Jak realizować cele indywidualne w warunkach grupy klasowej.

 

Uczestnik:

- zapozna się ze sposobem oceny możliwości poznawczych osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością;

- nauczy się obserwować swojego ucznia, tak, aby umieć stawiać go w sytuacji problemowej, a nie stwarzać mu problemy;

- rozpoznawać możliwości ucznia;

- dowie się, czego może uczyć swojego ucznia na bazie posiadanych przez niego umiejętności kluczowych;

- formułować i realizować cele edukacyjne dla ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym;

- będzie potrafił adekwatnie do możliwości wykorzystywać potencjał komunikacyjny ucznia.

 

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały papierowe w formie skoroszytu z prezentacją i miejscem na notatki.

Płyta cd zawierająca: fotografie pomocy, arkusze do diagnozy i oceny postępów, bibliografię, studium przypadku ? diagnoza i ocena ucznia.

 

Program:

Dzień 1

Kto to jest osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym

- prezentacja sylwetek uczniów będących odzwierciedleniem poziomu rozwoju wg koncepcji Piageta

- który typ odpowiada mojemu uczniowi ? dyskusja

Ocena rozwoju poznawczego ? klucz do edukacji

- miejsce i rola sfery poznawczej w diagnozie umiejętności funkcjonalnych

- specyfika rozwoju poznawczego osób z głębokim upośledzeniem umysłowym

- zaburzenia rozwojowe i zachowania mogące ograniczać funkcje poznawcze

Kluczowe umiejętności edukacyjne ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym

- czego uczyć na podstawie posiadanej umiejętności kluczowej

- zajęcia indywidualne i grupowe ? zadania i różnice

- strategie nauczyciela

- przystosowania umożliwiające ocenę umiejętności poznawczych lub nabycie umiejętności

- konstruowanie pomocy dla ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym

 

Dzień 2

Kluczowe umiejętności edukacyjne ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym cd.

- samodzielna ocena ? praca w grupach, ocena swojego ucznia lub na podstawie prezentowanego filmu

Płaszczyzny komunikacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

- komunikacja przedintencjonalna ? etapy i sposoby uczenia

- komunikacja intencjonalna ? etapy i sposoby uczenia

Analiza filmów własnych - uczestnicy mogą przywieźć filmy z nagraniam swoich uczniów w sytuacjach komunikacyjnych oraz aktywności własnej.

 

Czas trwania:

19 godzin dydaktycznych (8 g. wykładów, 11 g. warsztatów), 2 dni

 

Termin:

8-9.12.2012

 

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 150

al. Dygasińskiego 25 Kraków

 

Zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Cena:

Kurs organizowany w Centrum Pestka w Krakowie: 300 zł od osoby (10% zniżki dla co najmniej 2 osób zgłaszających się wspólnie bądź pracujących/uczących się w tej samej placówce)

 

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa placówce. Oznacza to niższe koszty (niższa opłata za kurs, nie ma konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Krakowa, noclegu), dogodny termin oraz program dostosowany do Waszych potrzeb, a także możliwość tworzenia diagnozy i programu terapeutycznego na przykładzie Waszych uczniów.

Kurs organizowany na zamówienie szkoły/ośrodka: 260 zł od osoby (minimalna ilość uczestników: 15 osób, maksymalna 25. Przy ilości powyżej 21 osób ? 2 uczestników gratis)

 

Zgłoszenia, dodatkowe informacje i kontakt:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 500272553

 

Prowadzący:

mgr Maciej Baraniewicz

 

nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Specjalnych  nr 11 w Krakowie. Pracuje w niej jako pedagog specjalny od grudnia 1996 roku głównie z dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym. Od kilku lat również członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog.

Od początku pracy zajął się trudnym, a jednocześnie pasjonującym problemem edukacji uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Od 1998 roku prowadzi wykłady i warsztaty na kursach dla nauczycieli. Przez wiele lat był również liderem szkolnego zespołu problemowego "Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym". Prowadził również zajęcia dla studentów podyplomowych studiów "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niepełnosprawnych" (Adademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). W ramach szkoleń porusza wszystkie tematy związane z szeroko pojętą edukacją uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, będąc otwartym na propozycje uczestników. Prezentowane zagadnienia osadzone są w praktyce pedagogicznej z jednocześnie mocnym umiejscowieniem w teorii psychologicznej i pedagogicznej. Obecnie główne nurty jego zainteresowań i dociekań w odniesieniu do edukacji uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością to: wpływ temperamentu na sposób zaspokojenia potrzeb (samoregulacja, zachowania nietypowe), standardy edukacji, jakość życia, przystosowana aktywność poznawcza.

 

Jest autorem wielu publikacji i wystąpień, m. in.:

Baraniewicz M., Batko E., Ochał J. Pisarek A. ?Stymulacja podstawowa jako forma edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?[w:] Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, J.Pilecki, S. Olszewski (red.), Kraków 1999.

Baraniewicz M. ?Strukturyzacja najbliższego środowiska dziecka? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M., Batko E., Ochał J. ?Stymulacja sensomotoryczna? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M. ?Stymulacja w naturalnym środowisku? [w:] M. Piszczek (red) ?Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?,Warszawa 2000

Baraniewicz M.?Podstawy edukacji funkcjonalnej uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym?[w:] K. Gąsiorek, A. Rakowska(red.) Szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie przeszłość ? teraźniejszość ? przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004

Baraniewicz M. ?Głębokie upośledzenie umysłowe w kontekście komunikacyjnym? [w:] PilchJ., Przebinda E. (red) Gestem ? Obrazem ? Słowem. Materiały z III Krajowej Konferencji Wspomagające sposoby porozumiewania się. Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005

Baraniewicz D. , Baraniewicz M. ?Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym? [w:] Baran J., Mikrut A. (red) Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie?. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007

 

 

Pozostałe szkolenia dla pedagogów specjalnych, logopedów, psychologoów, terapeutów:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 2

Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem cz. 1

Obsługa programu Boardmaker

Obsługa programu Speaking Dynamically Pro