Centrum Pestka to przede wszystkim ludzie

 

- każdy z nas jest inny, ale łączy nas kilka rzeczy:

 

  • pasja ciągłego rozwoju - większość z nas posiada podwójne wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe, nieustannie doskonalimy swoje umiejętności na kursach i warsztatach
  • fascynacja dziećmi, ich niestrudzonym dążeniem do uczenia się nowych rzeczy - wszyscy posiadamy doświadczenie w pracy i wolontariacie również z dziećmi niepełnosprawnymi, to one nauczyły nas, ile radości i wytrwałości można włożyć nawet w najmniejszą czynność i że każdy może osiągnąć więcej
  • radość i satysfakcja, jaką czerpiemy z naszej pracy
  • ciągłe pielęgnowanie radosnego i zaciekawionego światem dziecka, które jest w każdym z nas
  • przekonanie, że dorosły jest Przewodnikiem, który może pokazać dziecku następny krok, ale również, że "dziecko to nie naczynie, które trzeba napełnić, ale świeca, którą trzeba zapalić"

Centrum Pestka jest dla tych, którzy chcą się rozwijać, są ciekawi świata i ludzi, chcą pomagać innym w radosnym rozwoju. I nieważne w jakim są wieku. Jest miejsce dla tych, co mają 4 miesiące i dla tych, co mają 100 lat.

 

 


Ewa Przebinda

Wykształcenie: pedagog (Uniwersytet Jagielloński), logopeda (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), terapeuta alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

kursy i szkolenia: Terapia regulacyjna Castillo-Moralesa, terapia taktylna, integracja odruchów niemowlęcych wg metody Masgutowej, Trening widzenia, kurs terapii zajęciowej, kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, Wideo Trening Komunikacji, zabawa z dzieckiem z autyzmem i wiele innych z zakresu pedagogiki i terapii logopedycznej.

Doświadczenia zawodowe: pracowała jako terapeuta i pedagog w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży i Warsztatach Terapii Zajęciowej w pracowni plastycznej, logopeda i pedagog w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w Krakowie, ul. Zacisze 7, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, al. Dygasińskiego 25, logopeda i pedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Współpracowała z fundacją Hipoterapia, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenim "Mówić bez Słów" (wieloletnia redaktorka Biuletynu), Fundacją "Szkoła bez Barier", Stowarzyszeniem "Ognisko" oraz innymi placówkami i stowarzyszeniami.

Inspiracje: przede wszystkim dzieci - ich pęd do rozwoju i uczenia się nowych rzeczy, optymizm i radość. Poza tym: Lew Wygotski, Maria Montessori, Gill Brearley, koleżanki i koledzy z Dygasińskiego, Zacisza i Stowarzyszenia "Mówić bez Słów" i... wiele inspiracji jeszcze do odkrycia.

W Pestce prowadzi konsultacje logopedyczne, konsultacje "Komputer dla dziecka niepełnosprawnego", zajęcia dla niemowląt i dzieci, kursy komunikacji alternatywnej (AAC) oraz zarządza Centrum.Jolanta Ostrowska-Hanf

 

Wykształcenie: pedagog specjalny-surdopedagog (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna w Krakowie), oligofrenopedagog, ukończyła również szkołę muzyczną I i II stopnia.

Kursy i szkolenia: szkolenie I stopnia w zakresie teorii terapii Integracji Sensorycznej, szkolenie Integracja Sensoryczna ? teoria, diagnoza i terapia organizowany przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, kurs ?Kreatywne znaczenie zabawy w pracy wychowawczej ? pedagogika zabawy", szkolenie ?Techniczne aspekty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób autystycznych, upośledzonych umysłowo"

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w Krakowie, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym nr 5 w Krakowie, muzykoterapeuta w przedszkolu specjalnym w Krakowie, współpraca z Fundacją Orange w ramach programu ?Dźwięki Marzeń?

W Centrum Zabawy i Edukacji Pestka prowadzi zajęcia muzycznePiotr Ozaist

 

Wykształcenie: psycholog (Uniwersytet Jagielloński), oligofrenopedagog (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków). Obecnie uczestnik II roku w szkole psychoterapii, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków).

Kursy i szkolenia: szkolenie pierwszego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, szkolenie na temat podstaw prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II oraz zabawa z dzieckiem z autyzmem, szkolenie z zakresu rozwoju komunikacji MAKATON ? poziom I-wszy, szkolenia z zastosowania i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR), ?Take a New Look? ? warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach i ich rodzinami, studium zarządzania zasobami ludzkimi, kurs Wideotrening Komunikacji, szkolenie - ?proces zmiany w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych?, Trening Widzenia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci .

Doświadczenie zawodowe: pracował jako psycholog w Ośrodku dla Dzieci i Osób z Autyzmem w Krakowie, ul. Szopkarzy 8, obecnie pracuje jako psycholog i terapeuta w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, al. Kasztanowa w Krakowie oraz współpracuje z prywatnym przedszkolem ABC przy al. Kasztanowej w Krakowie.

W Centrum Zabawy i Edukacji Pestka prowadzi konsultacje psychologiczne oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców.Szperacz